Regulamin Radom Basket Cup 2019

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Radom Basket Cup jest Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom z siedzibą przy
  Trojańskiej 5 w Radomiu.
 2. Organizator podczas rozgrywek zapewnia: opiekę medyczną, obsługę sędziowską, wyżywienie i zakwaterowanie, bezpłatny transport lokalny środkami komunikacji publicznej.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego, ważnej legitymacji szkolnej lub paszportu. W przypadku zastrzeżeń co do wieku zawodnika organizator  może poprosić uczestnika o okazanie w/w dokumentu. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że zawodnik jest starszy niż w  kategorii której występuje, drużyna przegrywa mecz walkowerem.
 4. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z “etyką sportowca”. W przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodó
 6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy: miejsc zakwaterowania, sal sportowych, boisk, WC, korytarz, świetlic, stołówek itp.). W przypadku stwierdzenia udokumentowanego zniszczenia (wiadomy sprawca) opiekun zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody. O wszelkich zauważonych faktach naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy winni niezwłocznie poinformować organizatora zawodó
 7. W trakcie trwania zawodów uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się poleceniom organizatora, a w przypadku ich niewykonania konsekwencje wynikłe z tego powodu ponosi opiekun zespołu.
 8. Organizator prosi o zaplanowanie pobytu drużyn w taki sposób, żeby wzięły udział w ceremonii uroczystego otwarcia turnieju.
 9. Nagrody fundowane przez organizatora
 10. Zwycięzcy w danej kategorii wiekowej Radom Basket Cup 2019 mają zapewniony bezpłatny udział dla 1 drużyny klubu w wybranej kategorii wiekowej w kolejnej IX edycji RBC 2020 (14-17.05.2020),
 11. Każdy uczestnik otrzyma: pamiątkową koszulkę turniejową, ręcznik, kubek,
 12. każdy zespół otrzyma: dyplom, pamiątkowe zdjęcie z turnieju,
 13. pierwsze 4 drużyny otrzymają puchary i medale dla każdego zawodnika (max. 15 sztuk),
 14. nagrody indywidualne w każdej kategorii:
 • statuetka i nagroda rzeczowa dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju (MVP) – ufundowana przez Prezydenta Radomia Pana Radosława Witkowskiego
 • statuetka dla każdego zawodnika pierwszej piątki turnieju,
 • statuetka dla najlepszego strzelca turnieju,
 • statuetka dla najlepszego rozgrywającego,
 • statuetka dla najlepiej zbierającego.
 1. Nagrody fundowane przez partnera turnieju
 2. MVP 2009 – bezpłatny udział w zimowej edycji (2020) Basketball Camp,
 3. MVP 2008 – bezpłatny udział w zimowej edycji (2020) Basketball Camp,
 4. MVP 2007 – bezpłatny udział w letniej edycji (2019) Basketball Camp,
 5. MVP 2006 – bezpłatny udział w letniej edycji (2019) Basketball Camp,
 6. Zawodnicy „Pierwszej piątki turnieju” U-10 – zniżka 200 PLN na udział w zimowej edycji (2020) Basketball Camp,
 7. Zawodnicy „Pierwszej piątki turnieju” U-11 – zniżka 200 PLN na udział w zimowej edycji (2020) Basketball Camp,
 8. Zawodnicy „Pierwszej piątki turnieju” U-12 – zniżka 300 PLN na udział w letniej edycji (2019) Basketball Camp,
 9. Zawodnicy „Pierwszej piątki turnieju” U-13 – zniżka 300 PLN na udział w letniej edycji (2019) Basketball Camp.
 10. Atrakcje:
 11. Możliwość skorzystania z MOSiR Aquapark „Neptun” – ul. Wyścigowa 49. Wejście na podstawie identyfikatora, po uprzednim zgłoszeniu grupy.

Osoba koordynująca: Wioletta Brodowska – tel. +48 506 264 147

 1. Park trampolin „Jump World” – Al. Grzecznarowskiego 29/31. Wejście na podstawie identyfikatora, po uprzednim zgłoszeniu grupy.

Warunkiem wejścia do parku trampolin jest zakup jednorazowych skarpetek antypoślizgowych w cenie 5 zł. za sztukę. Opiekun grupy musi podpisać zgodę na korzystanie z parku przez swoich podopiecznych. Darmowa 1h dla każdej z drużyn. Dodatkowy czas jest płatny.

 1. Osoba koordynująca, telefon +48 695 855 118, www.jumpworld.pl
 2. Każda drużyna ma obowiązek wpłacenia kaucji w wysokości 200 zł/50 euro. Płatność gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów

Kaucja zostanie zwrócona w całości ostatniego dnia turnieju po odebraniu pokoi bez zastrzeżeń w miejscu ustalonym telefonicznie z Krzysztofem Sońtą tel. +48 570 851 205

Regulamin, System  Rozgrywek Radom Basket Cup 2019

 1. Kategorie wiekowe:

Turniej zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych:

 1. U-10 (chłopcy urodzeni w 2009 i młodsi),
 2. U-11 (chłopcy urodzeni w 2008 i młodsi),
 3. U-12 (chłopcy urodzeni w 2007 i młodsi),
 4. U-13 (chłopcy urodzeni w 2006 i młodsi).

System rozgrywek dla kategorii U-11, U-12, U-13.

 1. I Faza – rozgrywki grupowe:

W każdej kategorii zagra 32 drużyny, które zostaną podzielone na 8 grup po 4 drużyny w każdej. W grupie drużyny grają systemem „każdy z każdym”.

 1. II Faza – pucharowa:
 2. Drużyny z 1 miejsc w grupach grają między sobą o miejsca I – VIII

(według podanego schematu).

 1. Drużyny z 2 miejsc w grupach grają między sobą o miejsca IX – XVI

(według podanego schematu).

 1. Drużyny z 3 miejsc w grupach grają między sobą o miejsca XVII – XXIV

(według podanego schematu).

 1. Drużyny z 4 miejsc w grupach grają między sobą o miejsca XXV – XXXII

(według podanego schematu).

Każda drużyna rozegra w turnieju 6 spotkań (3 w fazie grupowej i 3 w fazie pucharowej).

System rozgrywek dla kategorii U-10.

 1. I Faza – rozgrywki grupowe:

W tej kategorii zagra 16 drużyn, które zostaną podzielne na 4 grupy po 4 drużyny w każdej. W grupie drużyny grają systemem „każdy z każdym”.

 1. II Faza – pucharowa:
 2. drużyny, które w swoich grupach zajmą miejsca 1 i 2 zagrają między sobą o miejsca I-VIII (według podanego schematu).
 3. drużyny, które w swoich grupach zajmą miejsca 3 i 4 zagrają między sobą o miejsca IX – XVI (według podanego schematu).

Każda drużyna rozegra w turnieju rozegra 5 spotkań (3 w fazie grupowej i 2 w fazie pucharowej).

Regulamin rozgrywek RBC 2019

 1. Turniej będzie rozegrany zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA.
 2. We wszystkich kategoriach obowiązuje system gry „Passarella”:
 3. 1, 2 kwarta – dwie różne piątki,
 4. 3 i 4 kwarta – dowolni zawodnicy.
 5. Jeżeli drużyna liczy 12 zawodników:
 6. zawodnik ‘11’ musi wejść na boisko w pierwszej kwarcie,
 7. zawodnik ‘12’ musi wejść na boisko w drugiej kwarcie.
 8. dozwolone są zmiany powrotne tych zawodników (11 i 12).
 9. Jeżeli drużyna liczy 11 zawodników:
 10. zawodnik ‘11’ musi wejść na boisko w pierwszej lub drugiej kwarcie,
 11. dozwolona jest zmiana powrotna tego zawodnika.
 12. Jeżeli drużyna liczy 9 zawodników:
 13. w pierwszej kwarcie gra ‘pierwsza’ piątka,
 14. w drugiej kwarcie gra 4 innych zawodników, zaś piątego zawodnika wybiera trener z przeciwnej drużyny.
 15. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy drużyna liczy mniej niż 9 zawodników.
 16. Czas gry: 4×8 minut.
 17. Czas gry zatrzymywany jest na:
 18. rzuty wolne
 19. przerwę na żądanie trenera
 20. jeżeli różnica w wyniku jest równa lub mniejsza niż 10 pkt. na 2 min przed końcem meczu, to czas zatrzymywany jest zgodnie z przepisami FIBA.
 21. Czas trwania przerw:
 22. między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą – 1 minuta;
 23. między połowami (2 i 3) – 2 minuty
 24. Nie ma remisów, wynik spotkania musi być rozstrzygnięty.
 25. W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka, aż do skutku trwająca 2 minuty, zgodnie z przepisami FIBA.
 26. Przerwy na żądanie

Trenerowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w każdej kwarcie i dogrywce, trwająca 45 sek.

 1. Piłki, wysokość koszy:
 2. turniej U10: kosze na wysokości 260 cm – piłka nr 5.
 3. turniej U11: kosze na wysokości 260 cm – piłka nr 5.
 4. turniej U12: kosze na wysokości 260 cm – piłka nr 5.
 5. turniej U13: kosze na wysokości 305 cm – piłka nr 6.
 6. O kolejności drużyn w fazie grupowej decyduje system punktowy
 7. W przypadku równej ilości punktów pomiędzy drużynami decydują:
 8. w przypadku 2 drużyn – wynik bezpośredniego spotkania,
 9. w przypadku 3 drużyn – dodatkowa tabela pomiędzy zainteresowanymi zespołami wg przepisów FIBA,
 10. stosunek punktów zdobytych do straconych.
 1. Wyniki wszystkich meczów będą dostępne online na stronie radombasketcup.pl
 2. W turnieju obowiązują przepisy: trzy (3) sekundy, pięć (5) sekund, osiem (8) sekund, dwadzieścia cztery (24) sekundy.

Jeżeli na hali nie ma zegara 24 sec, to jeśli w ocenie sędziego drużyna posiadająca piłkę celowo opóźnia oddanie rzutu, sędzia głośno informuje, że zostało 7 sek. do rzutu i zaczyna odliczanie. Jeżeli w tym czasie rzut nie zostanie oddany, sędzia zatrzymuje grę i przyznaje piłkę drużynie przeciwnej.

 1. Zawodnik, który popełni piąty (5) faul, zostanie poinformowany o tym przez sędziego i opuszcza boisko.
 2. Przewinienia drużynowe

Piąte (5) i każde następne przewinienie drużyny w kwarcie, karane jest rzutami wolnymi.

 1. Stroje drużyn powinny odpowiadać zasadzie:
 2. Gospodarz (wymieniony w protokole na I miejscu) – jasny kolor strojów
 3. Gość (wymieniony w protokole na II miejscu) – ciemny kolor strojów
 4. W przypadku gdy oba występujące w meczu zespoły maja stroje sportowe tego lub bardzo zbliżonego koloru, drużyna, której stroje nie spełniają powyższego warunku zobowiązana jest założyć narzutki (znaczniki).
 1. We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązuje obrona „każdy swego”. Obrona strefowa jest zabroniona !
 1. Krycie „każdy swego” na całym boisku z elementami podwojenia jest dozwolone.
 1. Składy drużyn powinny być podane do stolika nie później niż 15 min. przed meczem.
 2. Jeżeli którakolwiek z drużyn nie stawi się na boisku w ciągu 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia  spotkania, drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower (2 punkty dla wygranej drużyny, 0 punktów dla przegranej drużyny. W Kosz-punktach 20-0 dla zwycięskiego zespołu)
 3. Każdy trener zobowiązany jest okazać dowód tożsamości swojego zawodnika na prośbę organizatora.
 4. Każda drużyna, która opuści plac gry w trakcie meczu będzie ukarana wyeliminowaniem z turnieju.
 1. Za rażące niesportowe zachowanie komisarz zawodów może wykluczyć zawodnika/trenera z turnieju.
 2. Piłki meczowe, rozgrzewka, woda
 3. organizator zapewnia 1 piłkę meczową
 4. każda drużyna ma obowiązek posiadać swoje piłki na rozgrzewkę przedmeczową,
 5. według harmonogramu każdej drużynie przysługuje 7 minutowa rozgrzewka na boisku.
 6. w przypadku opóźnienia sędzi ma prawo skrócić lub rozpocząć mecz bez rozgrzewki na boisku,
 7. organizator zapewnia 6 butelek (1,5 l.) wody dla każdej drużyny na mecz
 8. We wszelkich kwestiach spornych oraz nie wspomnianych powyżej rozstrzygają komisarze zawodów:
 9. Pan Krzysztof Sońta e-mail: sontak@wp.pl +48 570 851 205
 10. Pan Robert Bartkiewicz e-mali: robertbartkiewicz@wp.pl,

tel. +48 507 114 090

 1. Pan Krzysztof Czapla e-mali: czapelstaf@poczta.onet.pl,

tel. +48 510 863 116

30. Protesty

Wszelkie protesty mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie i pozostawione
u osoby uprawnionej na każdej hali nie później niż 15 min. po zakończeniu meczu. Językiem, w którym musi być napisany protest jest język polski lub język angielski. Opłata za wniesienie protestu wynosi 200 PLN (50€) i musi być opłacona gotówką w momencie złożenia protestu. Opłata zostanie zwrócona w całości jeśli protest zostanie uwzględniony. Protest będzie rozpatrzony przez 3 – osobowe Jury. Decyzja Jury jest ostateczna. Protesty nie mogą dotyczyć decyzji sędziów boiskowych podejmowanych podczas

31.   Jury Turnieju:

 1. Robert Bartkiewicz
 2. Krzysztof Czapla
 3. Arkadiusz Starnawski
 4. Diana Stolarek
 5. Krzysztof Sońta

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *