Regulamin Międzynarodowego Turnieju "7 Radom Basket Cup"

1. Organizator podczas rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, obsługę sędziowską, wyżywienie i zakwaterowania podczas trwania turnieju.

2. Organizator w przypadku nie skorzystania z zaproszenia na turniej, zastrzega sobie prawo zaproszenia innej drużyny w danej kategorii wiekowej.

3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką sportowca", w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.

4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu - sala gimnastyczna, boisko WC, korytarz, świetlica, stołówka itp.), w przypadku stwierdzenia udokumentowanego zniszczenia (wiadomy sprawca) opiekun zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody, o wszelkich zauważonych faktach naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy niezwłocznie winni są poinformować organizatora zawodów.

5. W trakcie trwania zawodów uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się poleceniom organizatora zawodów, w przypadku ich niewykonania konsekwencje wynikłe z tego powodu ponosi opiekun zespołu

6. Organizator prosi o zaplanowanie pobytu drużyn w taki sposób żeby wzięły udział w ceremonii otwarcia i zakończenia turnieju.

7. Nagrody:

Zwycięzcy w danej kategorii wiekowej w 7 edycji Radom Basket Cup mają zapewniony darmowy udział w 8 RBC, komplet strojów sportowych dla zwycięzców w danej kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę turniejową, każdy zespół otrzyma dyplom, pamiątkowe zdjęcie z turnieju, medale i puchary dla trzech pierwszych zespołów, statuetki  dla najbardziej wartościowego zawodnika  MVP turnieju, dla najlepszej piątki  ALL STARS turnieju, dla najlepszego strzelca turnieju, dla najlepszego rozgrywającego i zbierającego turnieju.
Atrakcje – wejście na basen dla uczestników turnieju, darmowe wejście na mecz Rosy Radom w PLK.


 

Regulamin Zawodów Międzynarodowego Turnieju "7 Radom Basket Cup"

1. System rozgrywek:

W każdej kategorii wiekowej zagra od 25 do 36 drużyn, które zostaną podzielone na  grupy. W grupie drużyny grają systemem „każdy z każdym”. Później rozgrywane są ćwierćfinały, półfinały i mecze o poszczególne miejsca. Każdy zespół rozegra pięć spotkań w turnieju.

2. Zasady gry:

Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA

System gry „pasarella” (1 i 2 kwarta dwie różne piątki po 4 minuty ,3 i 4 kwarta dowolni zawodnicy)

- czas gry: 4x8 minut zgodnie z przepisami  FIBA

- czas trwania przerw:  a) między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą – 1 minuta; b) między połowami 2 minuty

- wynik spotkania musi być rozstrzygnięty

- czas dogrywki  2 min zgodnie z przepisami  FIBA

- w każdej kwarcie i dogrywce trener może wziąć po jednym czasie

- mecze zostaną rozegrane:

turniej 2005: kosze na wysokości 305cm - piłki nr 6.

turniej 2006: kosze na wysokości 260cm - piłki nr 5.

turniej 2007: kosze na wysokości 260cm - piłki nr 5.

- w przypadku równej ilości punktów pomiędzy drużynami decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) tabela pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c) stosunek punktów zdobytych do straconych

- obowiązuje przepis Trzy (3) sekundy, Pięć (5) sekund,  Osiem (8) sekund, Dwadzieścia cztery (24) sekundy (odmierzany przez sędziego boiskowego) zgodnie z przepisami FIBA

- zawodnik,  który popełni pięć  (5) fauli, zostanie poinformowany o tym przez sędziego i opuszcza grę

- rzuty osobiste:  po pięciu (5) przewinieniach drużyny w kwarcie, następne karane jest dwoma rzutami osobistymi,

- jeżeli zespół posiadający piłkę będzie grał „na czas” w ocenie sędziego. Sędzia zaczyna odliczanie 7 sek. wyraźnie sygnalizując to ruchem ręki oraz komunikatem „7 sekund do rzutu” w przypadku braku zegara  24 sekund

- w sytuacji gdy oba zespoły mają  stroje sportowe tego samego koloru to drużyna, której nie zgadza się kolor koszulki (gospodarz jasny - gość ciemny) ubiera narzutki (znaczniki).

- jeżeli  którakolwiek z drużyn nie stawi się w ciągu 15 minut na wyznaczone spotkanie drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower 

3. W kwestiach spornych rozstrzyga  sędzia główny zawodów i organizator.

Uczestnicy 2018

loading...

Galeria 2018

0044
0044
0047
0047
0011
0011
0023
0023
0032
0032
0066
0066
0042
0042
0003
0003
0022
0022
0001
0001
0053
0053
0070
0070

Sponsorzy 2018

 
facebook_page_plugin