Regulamin Międzynarodowego Turnieju "7 Radom Basket Cup"

1. Organizator podczas rozgrywek zapewnia opiekę medyczną, obsługę sędziowską, wyżywienie i zakwaterowania podczas trwania turnieju.

2. Organizator w przypadku nie skorzystania z zaproszenia na turniej, zastrzega sobie prawo zaproszenia innej drużyny w danej kategorii wiekowej.

3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką sportowca", w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.

4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu - sala gimnastyczna, boisko WC, korytarz, świetlica, stołówka itp.), w przypadku stwierdzenia udokumentowanego zniszczenia (wiadomy sprawca) opiekun zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody, o wszelkich zauważonych faktach naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy niezwłocznie winni są poinformować organizatora zawodów.

5. W trakcie trwania zawodów uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się poleceniom organizatora zawodów, w przypadku ich niewykonania konsekwencje wynikłe z tego powodu ponosi opiekun zespołu

6. Organizator prosi o zaplanowanie pobytu drużyn w taki sposób żeby wzięły udział w ceremonii otwarcia i zakończenia turnieju.

7. Nagrody:

Zwycięzcy w danej kategorii wiekowej w 7 edycji Radom Basket Cup mają zapewniony darmowy udział w 8 RBC, komplet strojów sportowych dla zwycięzców w danej kategorii wiekowej.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę turniejową, każdy zespół otrzyma dyplom, pamiątkowe zdjęcie z turnieju, medale i puchary dla trzech pierwszych zespołów, statuetki  dla najbardziej wartościowego zawodnika  MVP turnieju, dla najlepszej piątki  ALL STARS turnieju, dla najlepszego strzelca turnieju, dla najlepszego rozgrywającego i zbierającego turnieju.
Atrakcje – wejście na basen dla uczestników turnieju, darmowe wejście na mecz Rosy Radom w PLK.


 

Regulamin Zawodów Międzynarodowego Turnieju "7 Radom Basket Cup"

1. System rozgrywek:

W każdej kategorii wiekowej zagra od 25 do 36 drużyn, które zostaną podzielone na  grupy. W grupie drużyny grają systemem „każdy z każdym”. Później rozgrywane są ćwierćfinały, półfinały i mecze o poszczególne miejsca. Każdy zespół rozegra pięć spotkań w turnieju.

2. Zasady gry:

Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA

System gry „pasarella” (1 i 2 kwarta dwie różne piątki po 4 minuty ,3 i 4 kwarta dowolni zawodnicy)

- czas gry: 4x8 minut zgodnie z przepisami  FIBA

- czas trwania przerw:  a) między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą – 1 minuta; b) między połowami 2 minuty

- wynik spotkania musi być rozstrzygnięty

- czas dogrywki  2 min zgodnie z przepisami  FIBA

- w każdej kwarcie i dogrywce trener może wziąć po jednym czasie

- mecze zostaną rozegrane:

turniej 2005: kosze na wysokości 305cm - piłki nr 6.

turniej 2006: kosze na wysokości 260cm - piłki nr 5.

turniej 2007: kosze na wysokości 260cm - piłki nr 5.

- w przypadku równej ilości punktów pomiędzy drużynami decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) tabela pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c) stosunek punktów zdobytych do straconych

- obowiązuje przepis Trzy (3) sekundy, Pięć (5) sekund,  Osiem (8) sekund, Dwadzieścia cztery (24) sekundy (odmierzany przez sędziego boiskowego) zgodnie z przepisami FIBA

- zawodnik,  który popełni pięć  (5) fauli, zostanie poinformowany o tym przez sędziego i opuszcza grę

- rzuty osobiste:  po pięciu (5) przewinieniach drużyny w kwarcie, następne karane jest dwoma rzutami osobistymi,

- jeżeli zespół posiadający piłkę będzie grał „na czas” w ocenie sędziego. Sędzia zaczyna odliczanie 7 sek. wyraźnie sygnalizując to ruchem ręki oraz komunikatem „7 sekund do rzutu” w przypadku braku zegara  24 sekund

- w sytuacji gdy oba zespoły mają  stroje sportowe tego samego koloru to drużyna, której nie zgadza się kolor koszulki (gospodarz jasny - gość ciemny) ubiera narzutki (znaczniki).

- jeżeli  którakolwiek z drużyn nie stawi się w ciągu 15 minut na wyznaczone spotkanie drużynie przeciwnej przyznawany jest walkower 

3. W kwestiach spornych rozstrzyga  sędzia główny zawodów i organizator.

Uczestnicy

loading...

Galeria 2018

0044
0044
0047
0047
0011
0011
0023
0023
0032
0032
0066
0066
0042
0042
0003
0003
0022
0022
0001
0001
0053
0053
0070
0070

Sponsorzy

 
facebook_page_plugin